de narcisme epidemie

Door de narcist te verlaten, kon ik eindelijk thuiskomen...

Narcisme, je hebt er vast en zeker al van gehoord. Het lijkt een ware volksziekte geworden. Wetenschappers spreken zelfs van een epidemie, als het om de zich razendsnel verspeide aandoening narcisme gaat. Grootheidswaanzin en extreem egocentrisme komt zò veel voor, dat de kans groot is dat daarmee omgaan ook in jouw omgeving speelt. De verrijzenis van narcisme staat in de hoogste versnelling. Ook jij hebt van dichtbij of verderaf te maken met narcisme. Kijk maar eens goed om je heen. Dan zie je de grootheidswaanzin en het extreme egoïsme op elke straathoek. 

Het is niet alleen een aandoening die verre van zeldzaam is. Het is een gevaarlijke aandoening, zeggen psycho - onderzoekers.

Narcisten lijken in eerste opzicht succesvol en hun overdreven charisma en succesvolle uiterlijk of handelen, lijkt hen alleen maar vruchten af te werpen. Op korte termijn zijn narcisten succesvol. Op lange termijn, verwelkt dat succes al snel. Ze worden ongelukkig en ze maken de mensen om zich heen nog veel ongelukkiger. 

Dat komt door het complete gebrek aan empathie (meevoelen met anderen, denken aan anderen), het enorm opgeblazen zelfbeeld en het roekeloze, verwoestende gedrag dat ze vertonen om te krijgen wat ze willen. Dat gedrag maakt de mensen om hen heen kapot. En dat is geen overdreven geformuleerde conclusie.

Uit 'The Narcissism Epidemic', Living in the Age of Entitlement (Jean M. Twenge, PH.D. & W. Keith Campbell, PH.D.)

Een recente psychiatrische studie concludeerde dat de grootste consequentie van narcisme, het lijden van de naaste mensen om hen heen is.

Narcisme maakt mensen depressief, eenzaam en ingegraven in bergen van schuld.

Narcisme is niet iets om licht over te denken. Noch iets om met de mantel der liefde te bedekken. Het belangrijkste dat je moet weten is dat je een narcist niet kunt veranderen. Zijn of haar gedrag ligt niet aan jou, niet aan jouw houding, niet aan jouw communicatie. 

Het is geen gekke karaktertrek, geen tijdelijk omgeslagen humeur, geen weg te wuiven weeffoutje. Het is een stoornis in iemands persoonlijkheid. Vandaar de volledige naam Narcissism Personality Disorder.

Het lage niveau van emotie en empathie is fysiologisch van aard en dus zomaar niet weg te krijgen. Misschien is het ooit, zodra de wetenschap meer weet over de diepere dieptes van de werking van het narcisme, mogelijk om via verschillende therapeutische interventies, ermee te leren omgaan. Narcisten zijn in wezen getraumatiseerde personen die de meest beveiligde burcht rondom hen heen hebben opgebouwd ter bescherming, om te overleven. Onverwoestbaar. 

Dé enige tip van experts in het omgaan met narcisme, hier en nu, is er niet mee omgaan. Je kunt het gedrag niet veranderen, als je dat toch betracht, doe je jezelf steeds meer pijn. Pak de nooduitgang, zo snel je kunt. 

Is jouw relatie met een narcist (parnter, ouder, broer, zus, werkgever, collega, ...) nu even onontkoombaar? Dan zit je, in een lastige en vooral pijnlijke situatie. Je bent vooral eenzaam want niemand ziet het en niemand begrijpt het. Probeer, als je niet anders kan, een narsict zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Vermijd samenwerking, ga geen discussies aan en probeer niets van hem of haar te verwachten. Ga je eigen weg en stel je neutraal, bijna negerend op. Neutraal wil niet zeggen zwak. Daar hebben narcisten een neus voor. Als je ook maar enige vorm van subassertiviteit laat merken, ben je voordat je het doorhebt in het vizier. Houd je relatie assertief en waardig. 

Verzamel goede mensen en gezonde relaties om je heen. Blijf je omgaan met een narcist, dan zit je met een compleet verstoorde relatie en dat zal zijn effect hebben op jou (zowel fysiek, rationeel, emotioneel als spiritueel). Je wordt ongelukkig en gaat lijden. Probeer ook niet om aan 'anderen' uit te leggen in welke situatie je leeft of werkt. Je wordt niet begrepen door mensen uit jouw omgeving die niet weten wat narcisme is. Je kan 'anderen' wel aanmoedigen goede lectuur over deze stoornis te lezen.

Laat de epidemie niet op jou overslaan door slachtoffer te worden van een narcist. De ongelukkigheid van deze epidemie is besmettelijk. Altruïstisch gedrag sijpelt door relaties heen. En relaties vergroten datgene waarmee ze gevoed worden. 

( www.assertief.nl/omgaan-met-narcisme/ )