de narcisme epidemie

Door de narcist te verlaten, kon ik eindelijk thuiskomen...

Narcisme, je hebt er vast en zeker al van gehoord. Het lijkt een ware volksziekte geworden. Wetenschappers spreken zelfs van een epidemie, als het om de zich razendsnel verspeide aandoening narcisme gaat. Grootheidswaanzin en extreem egocentrisme komt zò veel voor, dat de kans groot is dat daarmee omgaan ook in jouw omgeving speelt. De verrijzenis van narcisme staat in de hoogste versnelling. 

Narcisten lijken in eerste opzicht succesvol en hun overdreven charisma en succesvolle uiterlijk en/of handelen, lijkt hen alleen maar vruchten af te werpen. Op korte termijn zijn narcisten succesvol. Op lange termijn, verwelkt dat succes al snel. Ze worden ongelukkig en ze maken de mensen om zich heen nog veel ongelukkiger. 

Dat komt door het complete gebrek aan empathie (meevoelen met anderen, zich in de andere kunnen verplaatsen), het opgeblazen zelfbeeld en het roekeloze, verwoestende gedrag dat ze vertonen om te krijgen wat ze willen. Dat gedrag maakt de mensen om hen heen moedeloos. 

Uit 'The Narcissism Epidemic', Living in the Age of Entitlement (Jean M. Twenge, PH.D. & W. Keith Campbell, PH.D.)

Een recente psychiatrische studie concludeerde dat de grootste consequentie van narcisme, het lijden van de naaste mensen om hen heen is.

Narcisme maakt mensen depressief, eenzaam en ingegraven in bergen van schuld.

Narcisme is niet iets om licht over te denken. Noch iets om met de mantel der liefde te bedekken. Het belangrijkste dat je moet weten is dat je een narcist niet kunt veranderen. Zijn of haar gedrag ligt niet aan jou, niet aan jouw houding, niet aan jouw communicatie. 

Het is geen gekke karaktertrek, geen tijdelijk omgeslagen humeur, geen weg te wuiven weeffoutje. Het is een stoornis in iemands persoonlijkheid. Vandaar de volledige naam Narcissism Personality Disorder.

Het lage niveau van emotie en empathie is fysiologisch van aard en dus zomaar niet weg te krijgen. Misschien is het ooit, zodra de wetenschap meer weet over de diepere dieptes van de werking van het narcisme, mogelijk om via verschillende therapeutische interventies, ermee te leren omgaan. 

Dé enige tip van experts in het omgaan met narcisme, hier en nu, is er niet mee omgaan. Je kunt het gedrag niet veranderen, als je dat toch betracht, doe je jezelf steeds meer pijn. Pak de nooduitgang, zo snel je kunt. 

Is jouw relatie met een narcist (parnter, ouder, broer, zus, werkgever, collega, ...) nu even onontkoombaar? Dan zit je, in een lastige en vooral pijnlijke situatie. Je bent vooral eenzaam want niemand ziet het en niemand begrijpt het. Probeer, als je niet anders kan, een narcist zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Vermijd samenwerking, ga geen discussies aan en probeer niets van hem of haar te verwachten. Ga je eigen weg en stel je neutraal, bijna negerend op. Neutraal wil niet zeggen zwak. Daar hebben narcisten een neus voor. Als je ook maar enige vorm van subassertiviteit laat merken, ben je voordat je het doorhebt in het vizier. Houd je relatie assertief en waardig. 

Verzamel goede mensen en gezonde relaties om je heen. Blijf je omgaan met een narcist, dan zit je met een verstoorde relatie en dat zal zijn effect hebben op jouw welzijn (zowel fysiek, rationeel, emotioneel als spiritueel). Je wordt ongelukkig en gaat lijden. Probeer ook niet om aan 'anderen' uit te leggen in welke situatie je leeft of werkt. Je wordt niet begrepen door mensen uit jouw omgeving die niet weten wat narcisme is. Je kan 'anderen' wel aanmoedigen goede lectuur over deze stoornis te lezen.

Laat de epidemie niet op jou overslaan door slachtoffer te worden van een narcist. De ongelukkigheid van deze epidemie is besmettelijk. Altruïstisch gedrag sijpelt door relaties heen. En relaties vergroten datgene waarmee ze gevoed worden. 

( www.assertief.nl/omgaan-met-narcisme/ )

Eveneens kan er sprake zijn van 'verborgen' narcisme. Er wordt (on)bewust onjuiste informatie doorgegeven, waardoor het gevoel van eigenwaarde bij de meest zelfverzekerde personen kan ondermijnd worden. Men noemt het 'gaslighting', te danken aan het toneelstuk Gas Light uit 1938, waarin een echtgenoot probeert om zijn liefdevolle vrouw tot waanzin te drijven, door o.a. vanaf de zolder de lichten te doven. Telkens als ze dat benoemt, beweert hij dat het tussen haar oren zit. Het is een vorm van mentale, narcistische mishandeling en manipulatie die moeilijk te herkennen is. Je kunt slachtoffer zijn van gaslighting zonder dat je 't in de gaten hebt. Gelukkig heb je als 'slachtoffer' de sleutel van die gevangenis in eigen handen. Het is belangrijk in jezelf de moed en helderheid te zoeken om niet langer mee te gaan in de gekmakende verdraaiingen van de gaslighter en vast te houden aan jouw eigen werkelijkheid. Het gaslichten is een sluipende ziekte en speelt in op je diepste angsten, je grootste zorgen, je diepe wens om begrepen, gezien en geliefd te worden. 

Iedereen kan 'gaslighten', vaak onbewust en geleidelijk aan. Hieronder lees je enkele subtiele signalen, (h)erkenning als je diep van binnen eigenlijk al weet dat de lichten steeds gedoofd worden.

Je betrapt je partner (ouder, werkgever, ...) op vreemde leugentjes. Het doel is om je aan het twijfelen te brengen. Ze zijn er zelf zo zeker van dat hun leugen de waarheid is.

Je wordt niet serieus genomen. Je partner twijfelt aan jouw geheugen en je verhaal wordt gecorrigeerd. Ook al klopt jouw verhaal als een bus.

Zijn/haar zogenaamde 'grappen' zijn niet leuk. Een gaslighter zal je een steek onder water geven en achteraf beweren dat het 'maar een grapje' was. Jouw fundamenteel zelfvertrouwen wordt aangevallen door een dolk op je hart te richten.

Je blijft je afvragen of je misschien te gevoelig bent. Jouw gevoelens worden niet serieus genomen en een gaslighter ontkent dat hun eigen gedrag kwetsend bedoeld was. 

Hij/zij zorgt er altijd voor dat je je weer beter voelt. Een gaslighter kan zorgen voor een oneindige cyclus van hoogte- en dieptepunten, waarin hij/zij de touwtjes in handen heeft.

Hij/zij doet paranoide over vreemdgaan (ook over liegen, stelen, ...). Hierdoor ontstaat er een piek in je onzekerheid, want je wordt gedwongen om jezelf te verweren tegen ingebeelde beschuldigingen. Dit is vaak geprojecteerd gedrag. Je wordt beschuldigd van iets, om de aandacht af te leiden van hun eigen gedrag.

Een gaslighter roddelt over jouw familie en vrienden. Dit wordt 'spitting' genoemd. Vervolgens verlies je het vertrouwen in je eigen vangnet. 

Je hebt het gevoel dat je een schim van jezelf bent geworden. Aangezien de persoon om wie je echt geeft, je op zo'n boosaardige manier kwetst, is het een zeer verwarrende situatie.

 

Een zeer goed boek:

Het Gaslight Effect - Verborgen Narcisme, Dr. Robin Stern (Psychoanalytica, docent, auteur en mededirecteur van het Yale Centre for Emotional Intelligence)