Indien je een afspraak om gelijk welke reden niet kunt nakomen, gelieve ten minste 1 dag voor het gereserveerde moment te annuleren. Als je niet tijdig verwittigt wordt de helft van het bedrag in rekening gebracht.

Indien u niet komt opdagen wordt het volledige bedrag aangerekend.

Er is geen terugbetaling mogelijk voor betalingen ten gevolge van laattijdige annulatie of het niet komen opdagen op het afgesproken tijdstip. 

Bij hoogdringendheid kan u een afspraak krijgen in het weekend (zaterdag of zondag) of 's avonds (na 20:00). Hiervoor wordt een supplement aangerekend van € 15.

Indien u een afspraak maakt via mail ontvangt u binnen enkele dagen een antwoord. Andere mails worden al dan niet beantwoord in volgorde van belangrijkheid. 

 

Terugbetaling via uw ziekenfonds:

OZ - Onafhankelijk Ziekenfonds (voor kinderen t.e.m. 18 jaar)

- € 10 per sessie met een maximum van 10 sessies per kind per kalenderjaar

 

CM - Christelijke Mutualiteit

- jongeren: 50% van het betaalde honorarium (max € 30 per sessie)

- jongeren met verhoogde tegemoetkoming: 75% (max €45 per sessie)

- volwassenen: 50% van het betaalde honorarium (max € 10 per sessie)

- volwassenen met verhoogde tegemoetkoming: 75% (max €15 per sessie)

 

De Voorzorg

- zie website 

 

 

de tarieven zijn geldig vanaf 1 april 2019

Aanbod Prijs
verkennend gesprek (1 uur) €60,00
individuele therapie (1 uur) €60,00
individuele therapie (1,5 uur) €85,00
ouder - kind therapie (1 uur à 1,5 uur) €85,00
relatietherapie (1 uur à 1,5 uur) €85,00
gezinstherapie (1,5 uur) €85,00
schoolcoaching (1uur, zonder verplaatsingskosten) €85,00
verplaatsingskosten per kilometer 50ct
uitgebreide verslaggeving €50,00
opleiding zandspel (3 dagen) €285,00
opleiding creACTief (4 dagen) €425,00
opleiding kinder- en jongerentherapie (10 (+1) dagen) €1125,00
opleiding traumatherapie (8 dagen) €745,00
vedic art (5 dagen) €225,00
Ademcirkel (4 dagen) €395,00
creACTief jongerengroep €495,00
supervisie vouchers AIHP