Indien je een afspraak om gelijk welke reden niet kunt nakomen, gelieve ten minste 1 dag (24 uur) voor het gereserveerde moment te annuleren. Als je niet tijdig verwittigt wordt de helft van het bedrag in rekening gebracht.

Indien u niet komt opdagen wordt het volledige bedrag aangerekend. 

Bij hoogdringendheid kan u een afspraak krijgen in het weekend (zaterdag of zondag) of 's avonds (na 20:00). Hiervoor wordt een supplement aangerekend van € 15.

 

Er is terugbetaling (kinderen t.e.m. 18 jaar) via OZ (Onafhankelijk Ziekenfonds)

- € 10 per sessie met een maximum van 10 sessies per kind per kalenderjaar

 

Er is terugbetaling (jongeren en volwassenen) via CM (Christelijke Mutualiteit):

- jongeren: 50% van het betaalde honorarium (max € 30 per sessie)

- jongeren met verhoogde tegemoetkoming: 75% (max €45 per sessie)

- volwassenen: 50% van het betaalde honorarium (max € 10 per sessie)

- volwassenen met verhoogde tegemoetkoming: 75% (max €15 per sessie)

 

de tarieven zijn geldig vanaf 1 april 2019

Aanbod Prijs
verkennend gesprek (1 uur) €60,00
individuele therapie (1 uur) €60,00
individuele therapie (1,5 uur) €85,00
ouder - kind therapie (1 uur à 1,5 uur) €85,00
relatietherapie (1 uur à 1,5 uur) €85,00
gezinstherapie (1,5 uur) €85,00
schoolcoaching (1uur, zonder verplaatsingskosten) €85,00
verplaatsingskosten per kilometer 50ct
workshop storystones (1 dag) €60,00
opleiding zandspel (3 dagen) €285,00
opleiding creACTief (3 dagen) €285,00
opleiding kinder- en jongerentherapie (10 (+1) dagen) €1125,00
vedic art (5 dagen) €225,00
creACTief jongerengroep €495,00
supervisie vouchers AIHP