vorming 

Er wordt een reserveringskost aangerekend  indien u de inschrijving voor een opleiding annuleert binnen de twee weken voor de startdag (€ 50 voor een korte opleiding, € 250 voor de tiendaagse opleiding)

Bij stopzetting van de opleiding na de startdatum blijft de student het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Het bedrag wordt gewaarborgd in de vorm van een krediet.

Deelname gebeurt steeds op vrijwillige basis en op eigen verantwoordelijkheid. Praktijkhuis Het Geheel is niet aansprakelijk voor schade of kosten geleden door de student tijdens zijn aanwezigheid op of verplaatsing van en naar de lokatie. 

 

 

therapie 

U kan steeds annuleren tot 48 uur voor de geplande afspraak. Daarna wordt de helft van het bedrag in rekening gebracht

Indien u niet komt opdagen wordt het volledige bedrag aangerekend 

 

Er is terugbetaling (kinderen t.e.m. 18 jaar) via OZ (Onafhankelijk Ziekenfonds)

- € 10 per sessie met een maximum van 10 sessies per kind per kalenderjaar

Er is terugbetaling (jongeren en volwassenen) via CM (Christelijke Mutualiteit):

- tot € 360 bij 12 zittingen voor jongeren (€ 540 met verhoogde tegemoetkoming)

- tot € 120 bij 12 zittingen voor volwassenen (€ 180 met verhooge tegemoetkoming)

 

 

de tarieven zijn geldig vanaf 1 juni 2017

Aanbod Prijs
verkennend gesprek (hulpvraag 1 uur) €55,00
individuele therapie (kinderen 50 min + 5 à 10 min terugblik) €50,00
individuele therapie (jongeren 1 uur) €55,00
individuele therapie (volwassenen 1 uur) €55,00
individuele therapie (volwassenen 1,5 uur) €85,00
ouder - kind therapie (1 uur à 1,5 uur) €85,00
relatietherapie (1 uur à 1,5 uur) €85,00
gezinstherapie (1,5 uur) €105,00
schoolcoaching ( 1uur, zonder verplaatsingskosten) €85,00
verplaatsingskosten per kilometer 50ct
workshop storystones (1 dag) €55,00
workshop zandspel (2 dagen) €195,00
workshop psychodrama (2 dagen) €195,00
opleiding kinder- en jongerentherapie (10 dagen) €950,00
vedic art (5 dagen) €220,00