integratiedagen

Via Bewust Verbonden Ademen heeft jouw essentie of jouw ware ik het aangedurfd om naar buiten te komen. Het nieuwe is beginnen wringen en schuren en drukken. Maar jouw beschermingssysteem is niet zomaar van plan om zich over te geven. Ken je dat? Dat je na het aanleren van nieuw gedrag toch steeds weer vervalt in oude paronen. Onze dag en ons leven is al gauw weer gevuld met nutteloosheid. Ons brein houdt namelijk niet van onzekerheid, en daarom houdt het vast aan oude patronen en vervallen we vaak in oud gewoontegedrag. Voor we het goed en wel doorhebben leiden we weer dat oude leventje waarin we het nutteloze en het nuttige niet meer weten te onderscheiden. Een leven waarin weer veel 'moet' en te weinig 'mag'. 

Als je het Bewust Verbonden Ademen hebt mogen ervaren, wil je dat eigenlijk nooit meer kwijt. Deze zuiverende en helende techniek brengt ons in ons transformatieproces maar om dit te integreren vraagt dit discipline, elke dag huiswerk maken, blijven oefenen. Tot dit aangeleerd gedrag als vanzelf wordt toegevoegd aan ons dagelijks handelen, ons dagelijks leven. Je gaat ernaar verlangen. Het wordt de kers op de taart van jouw dag. Dag in, dag uit. 

Door vallen en opstaan leer je jeZelf steeds sneller en makkelijker bijsturen. Jij kiest er namelijk zelf voor hoe je in het leven wil staan, maar vanzelf gaat dat niet. Dat vraagt om bewuste aanwezigheid, bewust handelen, Bewust Zijn! Actie! Tijd!

Tijdverlies bestaat niet, als je de ervaring ervan op een wijze manier gebruikt!

De integratiedagen zijn bedoeld om het Bewust Verbonden Ademen verder in ons leven te integreren. Om de oude patronen blijvend te doorbreken, om indrukken te transformeren. Om in verbinding te blijven met onsZelf en steeds nieuwe verbondenheid met anderen te mogen ontvangen. Om te ont - moeten!

De integratiedagen (van 10:00 tot 15:00) zijn bedoeld voor mensen die het Bewust Verbonden Ademen reeds hebben mogen ervaren in een individuele- en/of groepssetting, eender waar, eender met wie.

2/8 (VOLZET)

30/8 (VOLZET)

27/9 (VOLZET)

18/10 (VOLZET)

29/11 (nog 2 plaatsen vrij)

27/12 (nog 8 plaatsen vrij)

Kostprijs: € 100 per dag (er is terugbetaling door CM, Partena en Voorzorg)

Lokatie: Praktijkhuis Het Geheel 

Begeleiding: Geert De Vleminck en Lieve Van Beeck

inschrijven voor of info vragen over de integratiedagen

Je kan niet inschrijven voor de integratiedagen zonder eerst te hebben deelgenomen aan de ademcirkel of de adem - retreat. Ben je wel bekend met Bewust Verbonden Ademen, geef ons een seintje.

ademcirkel (vier zondagen me - time)