Intervisies voor kinder- en jongerencoaches, kinder- en jongerentherapeuten, leerkrachten, ouders, opvoeders, ...

 

Zit je soms een beetje vast of vraag je je af of je goed bezig bent? Heb je nood aan overleg & reflectie? Dan is het tijd voor intervisie. Intervisies zijn geörganiseerde gesprekken tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied en de daaraan gerelateerde moeilijkheden, noden, zorgen en wensen. Het oogmerk is deskundigheid maar zeker ook kracht en plezier, kortom het gaat erom de kwaliteit van het werk te verbeteren, ervaringen op te doen en te delen, met als doel tot inzichten te komen.

programma intervisiedag (9:00 tot 16:00):

- voor de middag verwelkomen we een spreker met een boeiend en krachtig onderwerp

- lunchpauze (lunch, tussendoortjes & drank: koffie, thee, soep &  water zijn aanwezig)

- na de middag verdelen we ons in groepjes voor overleg en reflectie 

- een afronding in stijl

 

welkom in praktijkhuis 'Het Geheel', Nollekensweg 23, 2960 Brecht

 

kostprijs één intervisiedag = € 95 (€ 180 voor de twee intervisiedagen)

Wil je enkel in de voormiddag deelnemen? Dat kan, dan betaal je € 65 (€ 120 voor de twee dagen)

24 - 11 - 2018, Kinderen zijn geen puppy's ...

... de kracht van zelfsturing in opvoeding door Jürgen Peeters

Jürgen Peeters heeft ervaring als leraar en is nu psychotherapeut en bemiddelaar. Hij verdiepte zich in familiesystemen, organisatiedynamiek en leiderschap. In 2009 werd hij de eerste Vlaamse Aware Parenting Instructor. Hij adviseert ouders en geeft al bijna 20 jaar trainingen, lezingen en supervisie in de kinderopvang, het onderwijs en de jeugdzorg. Hij beschouwt zijn drie kinderen als zijn belangrijkste leraren. 

Langzaam sijpelt het besef door dat er niet één grote waarheid is over opvoeding en dat het leven niet zo maakbaar is als we zouden willen. Om onze eigen weg in opvoeding te vinden, hebben we de hulp nodig van ons innerlijk kompas. Als dat kompas in de war is, dreigen we het noorden kwijt te geraken, en weten we niet meer hoe we onszelf en onze kinderen moeten sturen. 

Wat als we zouden bekijken wat kinderen werkelijk van ons nodig hebben om uit te groeien tot zelfbewuste en zelfstandige volwassenen? Wat zijn helpende of belemmerende factoren in de ontwikkeling? Hoe kunnen we ons eigen onvermogen benutten als kans om zelf te groeien en te leren?
 
Jürgen is auteur van het boek "Kinderen zijn geen puppy's". Van daaruit zal hij vertrekken voor een boeiende uiteenzetting.
 
  • een waardevol leven

  • is een verzameling

  • van dankbare momenten

30 - 03 - 2019, Hoe kom en blijf ik in mijn eigen kracht?

... door Luc Jansen  

In je kracht komen (en blijven!) is een thema dat de meesten van ons vroeg of laat bezighoudt. Vooral als we tegen onze grenzen aanbotsen, erover gaan en moe achterblijven.

We vragen ons af waarom we altijd zus of zo reageren in die situatie, hoe we moeten omgaan met onze onzekerheid, twijfel of angst, waarom we denken wat we denken, voelen wat we voelen en doen wat we doen. Vaak lijkt er geen einde te komen aan de vragen die we onszelf stellen. Vanuit zijn jarenlange ervaring in het samenwerking met mensen en groepen ontwikkelde Luc een aantal handige tools rond het thema “hoe kom en blijf ik in mijn kracht”, die je in je dagelijkse leven kan inzetten. Luc vertelt helder en gepassioneerd over dit thema aan de hand van een aantal praktische en herkenbare schema’s. Van hieruit ontstaat als vanzelf interactie. Hou je dus klaar voor boeiende en leerrijke gesprekken, van mens tot mens.

Luc houdt van mensen, van warmte, van schoonheid, van gezond leven, van gedreven zijn en van leven als volwassen man, met speelsheid. 
Hij houdt ook van verhalen, loslaten, koesteren, kunst, ons verleden, wat niet zichtbaar voelbaar is, positiviteit waartoe mensen vanuit verbindende kracht in staat zijn, taal, poëzie, de grootheid van ons unieke zijn, blijven groeien en er tegelijk middenin staan, de stilte en alleen zijn, vliegen, handig zijn, vuur, lachen, opladen en ontladen. Luc Jansen inspireert, verbindt en begeleidt mensen via lichaamswerk, groepsmeditatie en herbronning. Hij doet dit vanuit een holistische visie en een oprecht respect voor het levenspad en ritme van elke mens.