Wanneer koesteren hoop betekent

Opleiding Integratieve Traumatherapie 

Tijdens het opgroeien, in de eerste kwetsbare jaren, werd het kind bij velen van onze cliënten, verwond door verlatenheid, mishandeling en/of misbruik, ontkenning van afhankelijkheid, een slecht functionerend gezinsverband, enz... Deze verwonding (het woord 'trauma' is een leenwoord uit het Grieks en betekent 'wonde') van het 'innerlijke kind' leidt vaak tot gevoelens van eenzaamheid, pijn, onzekerheid, verdriet enz... In het volwassen leven blijft men vaak verder functioneren volgens de patronen van deze scheefgegroeide ontwikkeling en dat uit zich in verslavingen, destructief en/of dominant gedrag, problematische relaties, verlies van energie enz... Het zijn programma's waarin men gevangenzit en ze zijn vaak gehuld in een sfeer van fatalisme.

Door de relatie met het innerlijke kind te herstellen en de innerlijke delen te verenigen kunnen de wonden (trauma's) geheeld worden en kan de gemiste ontwikkeling ingehaald worden. Onze cliënten worden gezonde liefhebbende volwassenen. 

Het vraagt voor de cliënt maar zeker ook voor de therapeut moed om op zoek te gaan naar onderliggende oorzaken en de weg naar binnen af te dalen.

 

Learn the art of growing, without loosing your inner child !

 

Deze opleiding omvat:

- als gespreks- en andere vormen van therapie niet meer lijken te werken (en therapeutische valkuilen)

- de polyvagaal theorie en het rimte van regulatie

- de weg naar binnen om te helen van trauma's

- de hereniging met het innerlijke kind 

- de hereniging van de innerlijke delen 

- versterken van de gezonde liefhebbende volwassene

- schaamte en kwetsbaarheid

- van kwetsbaarheid naar kracht 

- de toonschaal van emoties

- doorwerken van basaal verdriet 

- (integrale) hechtingsproblematiek

- trauma & verlies

- trauma & verslaving 

- angstmanagement 

 

- zowel theoretisch onderbouwd als practicum

- creatief en beeldend werk, stemwerk, psychodrama & (improvisatie)theater, voice dialogue, introductie werken met de psychodrama poppen, portfolio 

- casuïstiek 

 

Deze opleiding is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, lichaamstherapeuten, coaches, ... 

 

13/2/21 van 9:30 tot 17:00 (introductie dag)

27/2 - 13/3 - 27/3 - 24/4 - 15/5 - 5/6 - 19/6 van 9:30 tot 17:00 (VOLZET)

 

22/1/22 van 9:30 tot 17:00 (introductie dag)

26/2 - 26/3 - 30/4 - 21/5 - 25/6 - 24-25/9 (weekend met overnachting) - 15/10 - 29/10 - 12/11 - 3/12 van 9:30 tot 17:00 (nog 10 plaatsen vrij)

 

 

kostprijs: € 1395,00 (inclusief kant- en klare tools, gastdocenten, overnachting en maaltijden weekend)

 

Deze opleiding wordt door de ABP-BVP vzw (www.abp-bvp.be) geaccrediteerd (een kwaliteitslabel) in samenwerking met de A.I.H.P vzw (www.aihp.be).  

in samenwerking met Marianne Dewispelaere

Ik ben Marianne en volgde de opleiding dramatherapie aan de Hogeschool Arnhem – Nijmegen. Wat mij vooral aantrok in deze opleiding/job is dat problemen waar je tegenaan loopt op een andere manier belicht/onderzocht worden, zodat je sneller inzicht krijgt in patronen en vlugger tot jouw gevoel komt. Hierdoor worden de dieperliggende oorzaken van jouw problematiek sneller zichtbaar.

Als creatief therapeut gebruik ik, naast de verbale kant van de therapie, tal van werkvormen waaronder familie-opstellingen, stoelentechniek, beeldend werk, schrijfoefeningen, verbeeldingsoefeningen en rollenspel.

Ik heb ervaring met verschillende doelgroepen zoals mensen met trauma, verslaving, angsten, depressie, stemmingsstoornissen, … Omdat elke persoon anders is, is ook elk traject een individueel pad. Daarom volg ik ook regelmatig bijscholingen, om mijn werkvormen en omkadering te blijven verruimen.

Doorheen de jaren heb ik mij verdiept in traumaverwerking, Innerlijk Kindwerk, Voice Dialogue en relatieverslaving.

www.traumatherapeut.be 

in samenwerking met Veerle Van Dyck

Van kinds af aan interesseerde ik me in de mensen om me heen. Waarom doen, denken of voelen we bepaalde dingen? Een geboren observator. Pas na een lange zoektocht naar mezelf en een pad vol obstakels, ontdekte ik mijn eigen pad. Ik volgde de opleiding kinder- en jongerentherapie en bekwaam mij in de integratieve psychotherapie. 

Het is me ondertussen duidelijk: "Everyone is fighting their own battle". Soms heeft men daar hulp bij nodig. Het is een voorrecht om de wirrewar mee te mogen ontrafelen totdat men weer alleen verder kan. Dat gebeurt onder andere via gesprekstherapie, creatieve therapie, wandeltherapie, focussing, ...maar de complexiteit van onze maatschappij vraagt ook andere manieren om tot de essentie te kunnen komen. Blijven bijscholen is dan ook een evidentie.

Rond trauma zat voor mij steeds een beladen, eerder mysteriueze sfeer. Wat is dat juist? Wat gebeurt er precies? Wat maakt trauma, trauma? Een zeer interessant onderwerp waarover veel te vertellen valt. Nog maar eens wordt duidelijk hoe ingenieus de mens en zijn brein in elkaar zit. 

We vangen een interessante tocht aan, benieuwd wie er mee wandelt.

in samenwerking met Luc Jansen

info volgt nog