Tá mé ...

All the most powerful ideas in hystory go back to archetypes (Carl Jung)

In het psychologische kader zijn archetypen onbewuste, universele ideeënpatronen. Ze liggen aan de basis van hoe jij je als persoon uit. Het zijn gedragsmogelijkheden die we verder kunnen ontwikkelen. Deze mogelijkheden zijn niet goed of slecht, maar omwille van een te eenzijdige psychische activiteit kunnen deze zich wel positief of negatief manifesteren. Het is als het ware een geheel van psychische energie, een soort knooppunt in de psyche, dat verbonden is met ons collectief onbewuste. 

Net zoals ons lichaam bij de geboorte eenzelfde basisvorm vertoont, is ook onze psyche op een bepaalde manier gestructureerd. De gemeenschappelijke structuren, de archetypen, zijn als het ware ingegroefd in de psyche door gelijkaardige ervaringen van mensen over alle tijden heen. Zoals instincten de dieren aanzetten tot gelijkaardig geautomatiseerd gedrag, zo worden mensen door de zogenaamde archetypen gedreven tot een automatisch gedachten- en gevoelspatroon. Een soort blauwdruk uit het collectief onderbewuste, die al naargelang tijd, plaats en cultuur verschillend wordt ingevuld, en toch steeds herkenbaar blijft.  

Beelden uit het onbewuste manifesteren zich vaak als het tijd is voor verandering. 

Vanuit opgebouwde ideeënpatronen in combinatie met onze eigenheid komen we vaak terecht in een dwangmatige levenshouding. Onze archetypes kunnen ons echter helpen om die oude patronen te doorbreken en verheldering te brengen.

 

”Livet kan kun forstås bagud, men skal leves fremad”! (Soren Kierkegaard, Deens filosoof 1813 - 1855)

Door te trachten ons leven achterwaarts te begrijpen kan het voluit voorwaarts geleefd worden. 

 

Ik gebruik het werken met archetypen regelmatig binnen een individuele therapeutische setting. Ook in supervisie (individueel of in groep) is deze methodiek een krachtige en speelse tool om verheldering te brengen, om onze missie en onze unieke talentencode zichtbaar te maken. 

In een groepsgebeuren worden de verschillende deelnemers uitgenodigd om representant te zijn van iemand's archetype(n).

 

 

Het kriebelt om mijn archetypen te ontmoeten !

Dit traject bestaat uit een intake - gesprek en drie sessies van telkens anderhalf à twee uren

Andere ideeën en suggesties zijn steeds welkom!

individuele begeleiding: € 375
groepssessies (5 personen): € 750