Psycho- en Energetisch Ademtherapeut

"Joy of Life" Rebirthing - Breathwork Practitioner

Psyche staat voor ‘ziel’ en logos staat voor ‘rede’ dus betekent psychologie eigenlijk de ‘rede van de ziel’. Voortgedreven door een bijna instinctieve nieuwsgierigheid is dé ‘weten’schap op zoek (gegaan) naar verklaringen voor het innerlijk leven en de veruiterlijking ervan. Omdat ons menselijk gedrag de ‘expressie van een impressie’ is, kunnen we echter niet alles met ‘rede’ verklaren. Bijvoorbeeld: bewust willen stoppen met roken en toch een sigaret opsteken, zenuwtikken, ademhaling, etc… De lijst van de onverklaarbaarheid is eindeloos lang. Hoewel we de impressie (het onderbewuste) dus trachten met ‘rede’ te vatten, zijn we nog maar aan het begin van een spannend kennisveld en kunnen we ons de vraag stellen of we niet in eindeloosheid aan’t zoeken zijn. In plaats van binnen dat kennisveld te blijven woekeren en zoeken naar oplossingen voor problemen en weer nieuwe problemen voor de oplossingen te blijven ontmoeten, vraagt het enige dapperheid het probleem zelf te gaan ‘ontmoeten’ (i.p.v. te onderzoeken), en af te dalen in de diepere lagen van ons onderbewuste, naar onze diepste kern, ons ‘Zelf’!

Deze opleiding vertrekt vanuit een integratieve visie, waarbij aspecten van verschillende stromingen met elkaar worden geïnterageerd tot een nieuw concept. De oorspronkelijke aspecten van de psychologie, de ervaringsgerichte therapie, de systeemtherapie, etc… verbreden, verdiepen en verrijken deze opleiding zonder hun authenticiteit te verliezen. De verbinding van de “Psychologie en de Psychotherapie” met “Rebirthing Breathwork” en het “Bewust Verbonden Ademen” maakt deze opleiding tot een uniek geheel.

Integratief Rebirthing Breathwork (Bewust Verbonden Ademen) is een dynamische ademtechniek die tot doel heeft op een eenvoudige wijze contact te maken met eigen levensenergie. Het is één van de meest intense en doeltreffende therapeutische en spirituele healingtechnieken. In een intens, doch ontspannen verbonden ritme van de inademing met de uitademing worden cellen gezuiverd en de unieke energetische trilling verhoogd.

Met de tools en de skills van Psychologie en Psychotherapie enerzijds in combinatie met diepgaande en gedifferentieerde ademtechnieken anderzijds geef je jouw cliënten een toegangspoort tot zelfrealisatie en transformatie, m.a.w. toegang tot een hoger bewustzijn. Met oog voor de heelheid van de mens, nl. dat lichaam en geest onlosmakend met elkaar verbonden zijn.

In deze unieke opleiding vindt er een bijzondere ont - moeting plaats!

 

Psychology meets Breathwork

Theory meets Practice

Lieve meets Geert

 

Lieve Van Beeck is Integratief Psychotherapeut. Authenticiteit, creativiteit en helderheid maken haar leven waardevol om het elke dag met veel expressie te leven. Verder is Lieve ook schrijver, spreker en boekenwurm. Op dinsdag speelt ze imperfect djembé en van tekenen, ‘de stad versus natuur’ en muziek, … wordt zij helemaal rustig.

Geert De Vleminck is Integratief Breathworker. Vrijheid, eerlijkheid en vertrouwen maken zijn leven waardevol om het elke dag met veel goesting te leven. Verder is Geert ook schrijver, spreker en acteur. Regelmatig speelt hij een spelletje padel en van ‘lazy sundays’, het bos, en stilte, … wordt hij helemaal rustig.

Geert en Lieve samen is uniek met een vleugje gekkigheid. Deze opleiding samen geven is gedeelde passie, onder het motto:

 

“Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire” (W.B. Yeats)

 

Programma volledig volgens de internationale richtlijnen van IBF (International Breathwork Foundation) en GPBA (Global Professional Breathwork Alliance) om Internationaal erkend Breathwork Practitioner te worden .

Bedoeld voor psychologen, (psycho)therapeuten, kinder- en jongeren- psychologen en therapeuten, coaches, kinesisten, breathworkers, ..., voor mensen die als Breathwork Practitioner / Psycho- en Energetisch Ademtherapeut aan de slag willen gaan, voor maandelijkse verdieping of als persoonlijk groeitraject.

 

Doelstelling:

- één op één sessies met cliënten

- verschillende ademtechnieken kunnen aanleren bij cliënten

- persoonlijk energiemanagement en werking energie begrijpen en toepassen

- positieve psychologie - affirmaties - focus - actie 

- psychosomatische oorzaken van ziektes, stress, depressie en angsten

- goddelijke connectie - verbondenheid

- van 3de naar 5de dimensie

- trauma oorzaken detecteren (analyse) en persoonlijk traject opstellen met cliënten

- persoonlijke groei en ontwikkeling/bewustwording

 

Integratieve aanpak (elke trainingsdag ontvang je en geef je een ademsessie)

 

1 weekend per maand gedurende 24 maanden (modulair systeem, 400 uren + afsluitweek op locatie)

Zaterdagen van 9u30 tot 21u30 en zondagen van 9u30 tot 16u30

 

Data:

1ste jaar: 2021

Jan 9-10, Feb 20-21, Maa 20-21, Apr 24-25, Mei 22-23, Jun 26-27, Jul 10-11, Aug 28-29, Sep 4-5, Okt 2-3, Nov 6-7, Dec 11-12

2de jaar: 2022

Jan 8-9, Feb 5-6, Maa 12-13, Apr 2-3, Mei 7-8, Jun 11-12, Jul 2-3, Aug 20-21, Sep 3-4, Okt 1-2, Nov 5-6, Dec 10-11

1ste jaar: 2022

Jan 15-16, Feb 12-13, Maa 19-20, Apr 23-24,  Mei 14-15, Jun 18-19, Jul 9-10, Aug 27-28, Sep 10-11, Okt 8-9, Nov 19-20, Dec 17-18

Locatie:

www.koningsteen.be (Kapelle-op-den-Bos, aan de A12 tussen Antwerpen en Brussel) 

6 weekends Water Rebirthing (2de jaar) gaan door bij Shambalah in Buggenhout

Prijzen

eerste jaar start 2021: 

- afzonderlijk per weekend betaald: 265 euro

- 3 weekends per trimester bij aanvang trimester betaald: 750 euro

- 12 weekends gedurende het eerste jaar bij aanvang betaald: 2.850 euro

(prijzen inclusief 21% BTW)

tweede jaar start 2022:

idem eerste jaar

- suppelement € 60 voor waterrebirthing weekends

- mogelijke andere supplementen voor gastsprekers/-docenten. De studenten worden hier tijdig van op de hoogte gebracht

Losse modules

Per module (weekend) kunnen er andere studenten/newbies toegelaten worden. Prijs voor een afzonderlijke module bedraagt € 295 + eventueel supplement.

Supervisie:

De student betaalt het uurtarief van de trainer (€ 60) voor supervisie(s). Supervisie kan individueel, in groep (max. 3) of met een cliënt/newbie. In dit geval maakt de student zelf een financiële afspraak met zijn cliënt/newbie. Er dienen minstens 2 supervisies met cliënt/newbie plaats te vinden.

Inschrijving:

De kandidaat dient een intakefiche in te vullen en een intake-/motivatiegesprek te hebben met de trainer(s)/docent(en). De kandidaat kan pas toegelaten worden na goedkeuring door (één van) de trainers(s)/docent(en). De intakefiche kan aangevraagd worden via mail (geert.de.vleminck1@telenet.be of lievevanbeeck@gmail.com).

Een deelname is pas definitief na goedkeuring trainer(s)/docent(en) en betaling voorschot.

Toelatingsvoorwaarden:

De deelnemer dient bij voorkeur tien sessies individueel te hebben gedaan of te hebben deelgenomen aan de workshop 'ademcirkel' en/of de retraite in Postel.

Buddysysteem - Intervisie:

De studenten spreken tijdens het jaartraject onderling af om sessies uit te wisselen. Dit maakt deel uit van het leerprogramma. De trainers/docenten geven bij aanvang van het traject aan wie met wie uitwisselt. Dit kan veranderen tijdens het volledige traject.

Newbies:

Om de opleiding met succes te kunnen afronden dient de student drie newbies doorheen tien ademsessies te loodsen met het bijhouden van een dossier per newbie (verslaggeving en vooruitgang/evolutie). De trainer/docent geeft aan wanneer de student kan starten met het individueel begeleiden van nieuwe mensen. Ten minste twee sessies dienen onder supervisie te gebeuren. Het is aangeraden om de newbies later ook ten minste twee sessies in het water te laten meedoen.

Huiswerk:

Tussen twee opleidingsmodules zullen er steeds opdrachten voorzien worden: ademhuiswerk/-routine opbouwen, meditatie, leesvoer, ...

Vragen:

Je kan steeds terecht bij Geert of Lieve

 

Vaste trainers/docenten: Geert De Vleminck - Lieve Van Beeck

Gastdocenten: Vanaf het tweede jaar

voor meer info en/of inschrijven

geert.de.vleminck1@telenet.be
lievevanbeeck@gmail.com

gedetailleerd overzicht opleiding

aanvraag tot deelname : intakefiche