Supevisie

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht houden. Daardoor verwerft hij/zij inzicht in het eigen functioneren en kan dit duurzaam verbeteren. De supervisor is diegene die dit leren begeleidt.

Als supervisor word ik erkend door de AIHP vzw en de BNVIP vzw, ik beantwoord aan strikte criteria en word door zowel de AIHP vzw als de BNVIP vzw gescreend.

Erkende AIHP supervisoren:

  • hebben een volledige psychotherapeutische opleiding genoten van minstens 4 jaar of zijn in het bezit van een ECP (European Certificate Psychotherapy)
  • dragen de betiteling psychotherapeut
  • hebben minstens 5 jaar praktijkervaring
  • hebben minstens 10 cliënt-uren per week
  • volgden de interne AIHP supervisor-opleiding
  • participeren actief aan de AIHP supervisor-vergaderingen 
  • zijn ‘volwaardig’ lid van de BNVIP vzw

Erkende AIHP supervisoren aanvaarden, als betaling, enkel Supervisie Vouchers. Studenten en praktiserende psychotherapeuten kunnen Supervisie Vouchers bestellen via de AIHP

Studenten en praktiserende psychotherapeuten kunnen voor hun supervisie gebruik maken van de KMO portefeuille (= 30% overheidssubsidie).