www.psychotherapie-gaaf.be

now read it upside down

 

Misschien lijkt het alsof je vastgeroest zit in een bepaalde manier van denken of voelen en je merkt dat je het moeilijk alleen kan aanpakken. Misschien wil je graag een doel bereiken maar je vindt de juiste richting niet, dan kan therapie een ademruimte, inzichten, groeikansen, ... bieden. 

Ik neem in de eerste plaats tijd om naar jouw verhaal en beleving te luisteren. Samen gaan we op zoek naar wat er jou kan helpen om je beter te voelen, vanuit een integratieve visie kan mijn aanpak luisterend, sturend, stimulerend & creatief zijn. Er kan een vastgelegd doel zijn of de therapie kan afhangen van het proces. 

 

 

Voor kinderen is de weg naar "groot worden" niet altijd even gemakkelijk. Durf als ouder een (hulp)vraag te stellen, durf twijfelen, durf te laten zien dat je het even niet meer weet. Daar is moed voor nodig, moed om te wankelen! Alleen dan sta je open voor nieuwe inzichten. Heb je een hulpvraag en je wil daarvoor een oplossing? Onderweg naar die oplossing kom ik -creatief coachend- een blokkade tegen.  Om die blokkade te transformeren reik ik "handvatten" aan voor het kind in de eerste plaats, maar ook voor u als ouder. 

 

 

Een warme welkom ...